UE
  1. Home
  2. UE

UE

 

Polske Teknologiske Broer (Polskie Mosty Technologiczne)

 

DCG selskap med begrenset ansvar (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) gjennomfører et prosjekt støttet av Det Europeiske Fond innenfor deltiltak 3.3.1 "Polske Teknologiske Broer " (Polskie Mosty Technologiczne) under Intelligent utvikling regionalt operativt program 2014-2020.

 

Prosjektet "Polske Teknologiske Broer" er medfinansiert av Det Europeiske Fond for Regional Utvikling innenfor Intelligent utvikling regionalt operativt program, Tiltak 3.3, Deltiltak 3.3.1.

 

Formålet med prosjektet "Polske Teknologiske Broer" på det norske markedet:

 

Gjennomføring av prosjektet vil resultere i en inntektsøkning knyttet til innføringen av konsulenttjenester og tjenester for programvareutvikling på det norske markedet, samt en økning i antall utenlandske avtaler inngått av en bedrift som støttes innenfor internasjonalisering.

 

Prosjektet vil bidra til en økt kunnskap om det norske markedet, dets nåværende situasjon, konkurransen og potensielle kunder. Denne kunnskapen vil bidra til utvikling av en effektiv internasjonaliseringsstrategi på det norske markedet.

 

Prosjektverdi: 120 000 PLN

Bidrag fra EU-fond: 120 000 PLN

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

REGON: 141316780 NIP: 5222877930 KRS: 0000733458