UE
Development
Development
Project Management
Project Management
Big Data
Big Data
Help Desk
Help Desk
Analysys
Analysys
Cloud
Cloud
Security
Security
Service Desk
Service Desk
Other
Other

Security

IT Security er et sett med oppgaver knyttet til bl.a. estimering og kontroll over risikoen som følger av bruk av datamaskiner, datanettverk og sending av data til eksterne lokasjoner. Data blir vurdert etter konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Våre spesialister kjenner til de nyeste metodene for sikkerhetsvurdering og trusselkontroll. Teammedlemmer velges på en slik måte at de gjenkjenner og er i stand til å håndtere de viktigste sikkerhetsproblemene i IT-systemer, bl.a. passordadministrasjon, DoS/DDoS, sosialteknikk eller bygging av sikkerhetsbevissthet i IT-systemer. De mange oppgavene til våre spesialister omfatter: overvåking av systemer og applikasjoner angående sikkerhetshendelser; analysering og klassifisering av oppdagede hendelser og deltakelse i løsning på dem; aktiv deltakelse i implementering av nye løsninger innen system- og applikasjonssikkerhet; implementering og koordinering av arbeid knyttet til utførelse av sikkerhetstester for infrastruktur og applikasjoner. Kompetansene til våre konsulenter omfatter også høye analytiske, mellommenneskelige ferdigheter og kommunikasjonsevner.

Kontakt Oss

Vårt team av IT-spesialister teller over 85 000 personer

Vi kan hjelpe deg med å opprette et riktig og sikert IT-miljø som lar deg bygge konkuransefortrinn.

Kontakt Oss
Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

REGON: 141316780 NIP: 5222877930 KRS: 0000733458